Nydigitaliserat från Specialsamlingarna

När material ur Specialsamlingarna blir beställt som digital kopia, försöker vi samtidigt så långt det är möjligt att göra detta material fritt tillgängligt på nätet. Vi lägger då poster och länkar till detta material i Libris, den nationella bibliotekskatalogen, så att så många som möjligt kan återfinna dessa titlar genom att söka i Libris eller…

Läkaren Peter Jonas Bergius

Det Bergianska biblioteket är främst känt för sin fina samling av naturvetenskaplig, i synnerhet botanisk och hortikulturell, litteratur, tack vare sin koppling till det som idag har blivit den Bergianska trädgården här i Stockholm. I biblioteket finns dock även en mängd medicinsk litteratur, eftersom Peter Jonas Bergius var praktiserande läkare. Här finns även direkta spår efter hans praktik i form…

Det passar sig inte.

Jag förstår inte hur jag hittills klarat mig utan denna lilla bok, Det passar sig inte, sammansatt av tidningsmannen och kåsören Georg Lundström (1838-1910), här under signaturen Jörgen . Första upplagan gavs ut 1886, men jag sitter här med fjärde upplagan från 1918. Det passar sig inte är en handledning i god ton, för att undvika misstag i dräkt, uttryckssätt…

Swedenborg i Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek

Då Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek överfördes till Stockholms universitetsbibliotek under 1980-talet följde med en samling Swedenborglitteratur, vilken står med egen uppställning precis som den Linnélitteratur som omnämnts i denna blogg tidigare.Vetenskapsmannen och mystikern Emanuel Swedenborg (1688-1772) var bland de allra första ledamöterna i Kungl. Vetenskapsakademien där han valdes in 1740, året efter akademiens grundande. Redan 1744…

Specialsamlingar åter på Bibliotekshögskolan

Som följaren av denna blogg redan känner till, åker jag sedan ett antal år tillbaka varje termin ned till Bibliotekshögskolan i Borås och berättar om arbetet med äldre bibliotekssamlingar för nya bibliotekariestudenter. I måndags den 22 februari 2016 var det dags igen, och detta tillfälle var lika trevligt som de föregående årens besök. Alltid är…

Nätverksmöte för de Kungliga Akademiernas bibliotek och arkiv

Det har åter varit dags för nätverksmöte för verksam personal vid de  Kungliga Akademiernas bibliotek och arkiv, där jag deltar som ansvarig för Kungl. Vetenskapsakademiens deponerade boksamling på Stockholms universitetsbibliotek. Denna gång hölls mötet på Kungl. Vetenskapsakademien, där Centrum för Vetenskapshistoria visade fram exempel på spännande arkivmaterial och vi även fick en tur bland den…

Darwindagen 2016

Den 12 februari år 1809 föddes den brittiske biologen, zoologen och geologen Charles Darwin (1809-1882), och detta uppmärksammas naturligtvis världen över med en speciell Darwin Day, på svenska Darwindagen. I Kungl. Vetenskapsakademiens äldre boksamling finns verk av Darwin att beställas fram till den som vill studera hans naturvetenskapliga teorier – eller varför inte sättet som han…

Alla hjärtans dag 2016

Med anledning av att det är Alla hjärtans dag nu på söndag den 14 februari 2016 har jag hämtat fram en bok med ett rött hjärta på pärmen. Denna innehåller en psalmbok tryckt 1819. Versen i hjärtat lyder: ”Med Gud och dig trolofwar jag mig”.  Psalmboken var den vanligast förekommande boken i hem på landsbygden från…

”Wåren framalstrar Blommor”

Ett vackert litet bokband klätt i blått siden, rikligt dekorerad med blommor och andra detaljer i guld, omsluter Den swenska frö-samlaren av Peter Lundberg (1713-1787), tryckt i Stockholm år 1775. Den dåvarande sekreteraren i Kungl. Vetenskapsakademien Pehr Wargentin (1717-1783) – tillika den som hade hand om akademiens boksamling – har tillstyrkt bokens utgivande i ett förord. Även…