bokens snitt med stjärnor

Tycho Brahes exlibris

Just nu ligger det ett urval av böcker försedda med pärmexlibris i Specialsamlingars monter i Stockholms universitetsbibliotek. Naturligtvis finns här många fler i samlingarna.Om man verkligen uppskattar sina böcker och vill binda dem vackert och personligt, varför inte göra som Tycho Brahe (1546-1601) och låta binda dem i bokband med sitt eget porträtt som pärmexlibris?…

Utställningsmonter

Ny utställning i Specialsamlingsmontern

Ni har väl sett utställningsmontern som sedan nyinvigningen finns inne på Stockholms universitetsbibliotek? Här kommer vi visa fram material ur Specialsamlingarna, böcker som annars inte syns ute bland de moderna böckerna. Sedan strax före påsk finns nu böcker med vapenexlibris att beskåda i montern, främst pärmexlibris från 1600- och 1700-talet, men även den målade vapensköld…

Identifierad vapensköld

Mitt tidigare inlägg om den vackert målade vapenskölden i Ortus sanitatis, tryckt 1517, har engagerat flera. En kunnig bibliotekarie på Uppsala universitetsbiblioteks Kulturarvsavdelning har nu identifierat detta, och jag har kunnat bekräfta uppgifterna i litteraturen. Det vackra vapnet med harar och svinhuvuden hör till den böhmiska ätten Zajíc von Hasenburg, även kallad Hase von Hasenburg…

Vackert målad vapensköld

Många böcker i äldre samlingar visar mer eller mindre tydliga spår av sina tidigare, förmodligen stolta ägare. Ett av de mer anslående av dessa spår finner vi i ett exemplar av Johann von Cubes verk Ortus sanitatis ..,, tryckt 1517. I denna foliant, på titelbladets baksida, hittar vi nämligen ett stort, målat vapenexlibris av för…

Gottorps skingrade slottsbibliotek

Under den lugna sommaren kommer tillresta forskare till Specialsamlingarna på Stockholms universitetsbibliotek, främst de som inte haft möjlighet att komma under terminerna eller som har vägarna förbi under sin semester. En sådan tillrest forskare är fd överintendenten vid Gottorps slott, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Dr Jan Drees, som studerat äldre tryck hos oss vid sitt besök.Vid…

Fjäriln vingad syns på Haga

Sommaren är här och alla småkryp har vaknat ur sin vinterdvala. Intresset för fjärilar har alltid varit stort, även om man nu inte längre lika ofta har en egen, infångad samling uppnålad hemma. Naturligtvis finns en mängd vackra verk med fjärilar från jordens alla hörn i Kungl. Vetenskapsakademiens boksamling. Men här finns även verk som…

Stiligt vapenexlibris från 1600-talet

Ett stiligt bokband drar blickarna till sig i Kungl. Vetenskapsakademiens äldre boksamling. Det innehåller främst ett verk av matematikern, geografen och astronomen Klaudios Ptolemaios (ca 90-ca 170), med titel: Clavdii Ptolemaei Pelusiensis Alexandrini omnia quae extant opera, praeter Geographiam, quam non dissimili forma nuperrimè aedidimus … Verket är tryckt i Basel år 1551 och inkom…

Exlibris – eller inte…

En skämtare har varit framme. Vad som vid en första anblick ser ut att vara ett inklistrat namn på en tidigare ägare och ett färgglatt exlibris på insidan av en bokpärm, är inte riktigt vad det ser ut att vara. Vad som sitter på insidan av pärmen är nämligen inget annat än en etikett till…

Boksamlingar spridda över tid och rum

Böcker har genom tiderna varit tysta kunskapsbärare, men ibland också fungerat som statussymboler och skrytobjekt. Ur alla dess aspekter har de därför varit eftertraktade. Böcker har därför ofta varit i omlopp, vårdats ömt och därför bevarats i nutid. Redan under 1600-talet fanns en del enorma privata boksamlingar i Europa. Att dessa ibland byggts upp genom…