Läkaren Peter Jonas Bergius

Det Bergianska biblioteket är främst känt för sin fina samling av naturvetenskaplig, i synnerhet botanisk och hortikulturell, litteratur, tack vare sin koppling till det som idag har blivit den Bergianska trädgården här i Stockholm. I biblioteket finns dock även en mängd medicinsk litteratur, eftersom Peter Jonas Bergius var praktiserande läkare. Här finns även direkta spår efter hans praktik i form…

vapensköld

Spår av Martin Aschaneus hand

Dokumentation av vårt kulturarv har pågått åtminstone sedan 1600-talet här i Sverige. Den svenske prästen och antikvarien Martin Aschaneus (ca 1575-1641) har efterlämnat spår av en del fornminnesinventerande verksamhet i form av handskrifter. Dessa återfinns idag spridda på olika bibliotek och arkiv i landet. Här i Bergianska biblioteket finns ett häfte med anteckningar och utkast…

Del av handmålat titelblad

Vackert titelblad bland juridiska verk

Bland den äldre juridiska litteraturen på Stockholms universitetsbibliotek finns en hel del handskrifter som ursprungligen stått på Stockholms Högskolas Juridiska bibliotek. Vid sidan av föreläsningsanteckningar består dessa till största delen av avskrifter av tidigare tryckta verk, från en tid före både kopiator och skanner.De flesta av dessa handskrifter består av enbart text, men plötsligt kan…

hand med runor

Det dunkelt sagda…

Även i ett bibliotek fyllt med vetenskap, som Kungl. Vetenskapsakademiens äldre boksamlingar, kan man finna skrifter med prov på ett idag ansett som alternativt tänkande. I denna lilla handskrift om 19 sidor, förmodligen från 1700-talets mitt, som i förteckningarna går under namnet Oraclum cumaeum, får man sig en djupdykning i astrologi och bibeltolkning till livs,…

Lagbok på isländska

Ett prov på en fantastiskt fint skriven handskrift är denna lilla lagbok på isländska, med sannolikhet en avskrift av ett tryckt verk möjligen från 1500- eller tidigt 1600-tal. Jämförelsen med spetsen av en modern blyertspenna visar att skrivaren måste haft en god syn och varit osedvanligt stadig på handen. En hel del av anfangerna saknas,…

En lugn dag i Specialsamlingarna

Detta att hålla rent i Specialsamlingars raritetsmagasin är en del av bokvården som inte syns utåt. Denna fredagsförmiddag har det flyttats om en del i ett av raritetsmagasinet. Då passar vi samtidigt på att damma hyllor som annars är fyllda med böcker och annat material, en ganska lugn syssla som passar så här veckans sista…

Peter Jonas Bergius trädgårdsjournal

Det Bergianska biblioteket består inte bara av tryckta böcker. Här finns också en del handskrifter, även om det mesta handskrivna materialet efter bröderna Bergius, såsom korrespondens och andra arkivhandlingar, idag finns på Centrum för vetenskapshistoria på Kungl. Vetenskapsakademien. Ett exempel på en handskrift i bibliotekets samlingar är emellertid Jonas Peter Bergius egna trädgårdsjournal, en dagbok…

Nydigitaliserat från samlingarna

När det kommer en beställning på digitala kopior ur de äldre boksamlingarna i Specialsamlingarna, där upphovsrätten för länge sedan löpt ut, lägger vi nu ut dessa fritt tillgängligt på nätet i den omfattning detta är möjligt. En bland de senaste är en nedtecknad föreläsning av läkaren i förlossningskonst Johan von Hoorn (1662-1724), daterad Stockholm 23…

Bergianska bibliotekets katalog

Bergianska biblioteket, brödernas Bergius fantastiska boksamling, har figurerat vid flertalet tillfällen i denna blogg. Denna privatsamling från 1700-talets slut finns upptagen i den lappkatalog över Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek som finns inskannad och tillgänglig på nätet via universitetsbibliotekets webbsidor. Men att utifrån denna katalog göra sig en övergripande föreställning om vilka böcker som ingått i det…