karta över Norden

Visning för studenter i Förlagskunskap

Idag har de nya studenterna vid Stockholms universitets kurs i Förlagskunskap fått en visning av äldre böcker ur samlingarna, främst verk tryckta före 1550. Efter detta vidtog information om Stockholm University Press (SUP), det förlag som organisatoriskt ligger på universitetsbiblioteket. Om detta förlag kan man läsa på SUP:s egen webbplats: Stockholms University Press, och följa…

Besök på Hagströmerbiblioteket

Denna vecka var det Specialsamlingars tur att besöka det medicinhistoriska Hagströmerbiblioteket, vars personal under förra veckan gästade Stockholms universitetsbibliotek. Då våra samlingar ämnesmässigt gränsar till varandra – här på Stockholms universitetsbibliotek finns ju Kungl. Vetenskapsakademiens äldre samlingar deponerade – och ibland överlappar varandra, aktualiseras verkligen det som bibliotekarier för äldre tryck ser varje dag: att…

Detalj av titelblad

Gustav Vasas bibel 1541

Imorgon håller universitetsbiblioteket stängt med anledning av Kristi himmelsfärds dag. På fredag 15 maj 2015 har vi åter öppet som vanligt. Med anledning av denna kristna högtid passar jag här på att visa Stockholms universitetsbiblioteks ena exemplar av Gustav Vasas bibel, den första hela bibelöversättningen till svenska, som trycktes 1541. Som förlaga låg Luthers tyska…

En lugn dag i Specialsamlingarna

Detta att hålla rent i Specialsamlingars raritetsmagasin är en del av bokvården som inte syns utåt. Denna fredagsförmiddag har det flyttats om en del i ett av raritetsmagasinet. Då passar vi samtidigt på att damma hyllor som annars är fyllda med böcker och annat material, en ganska lugn syssla som passar så här veckans sista…

Begravningsverser

Denna regniga och kulna dag sitter jag och katalogiserar ett samlingsband med begravningsverser. Särskilt under 1700-talet var det på modet att i samband med högtidligheter som dop, bröllop och begravningar låta trycka upp små tillfällestryck på vers. I högtidliga fall, och där det rör sig om lärda personer, kan verserna vara på latin och grekiska,…