”Wåren framalstrar Blommor”

Ett vackert litet bokband klätt i blått siden, rikligt dekorerad med blommor och andra detaljer i guld, omsluter Den swenska frö-samlaren av Peter Lundberg (1713-1787), tryckt i Stockholm år 1775. Den dåvarande sekreteraren i Kungl. Vetenskapsakademien Pehr Wargentin (1717-1783) – tillika den som hade hand om akademiens boksamling – har tillstyrkt bokens utgivande i ett förord. Även…

Vackra illustrationer i färg

När regnet hänger i luften en sommardag, kan man trösta sig med att det finns blommor att njuta av även inomhus. I August J.G.K. Batschs Analyses florum …, tryckt i Halle 1790, finns vackra, handkolorerade växter att njuta av. Dessa planscher visar olika blomsläktens uppbyggnad, men tål även att njutas av enbart för de vackert…

titelblad till Hortus floribus

Sommarens blomster

Under Specialsamlingsbibliotekariens frånvaro har sommaren slagit till med full värme och alla de växter och blommor som hör årstiden till grönskar för fullt. Att följa årstidernas växlingar avspeglas i naturen har nog varit nödvändigt för människor genom alla tider, inte bara för jordbruk, jakt och arbete, utan även av ren lust.I ett vackert planschverk i…

Blommor och blad från hela Året

I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om pressade växter mellan bokblad, där växterna haft en direkt koppling till själva bokens innehåll. Växter hittar dock in mellan bladen i böcker av många skäl. Kopplingen mellan text och löst innehåll är en aning mindre klart i detta fall. I ett exemplar av Thekla Knös (1815-1880) barnbok…

Digitaliserat planschverk ur Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar

I dagarna har Stockholms universitetsbibliotek lagt ut ett första digitalt faksimil av ett verk ur Kungl. Vetenskapsakademiens äldre boksamlingar. Planschverket Car. Lud. L’Héritier, dom de Brutelle, in aula juvam. Paris. Reg. Concil. Geraniologia, seu, Erodii, Pelargonii, Geranii, Monsoniæ et Grieli historia iconibus illustrata tryckt i Paris 1787-1788 är sammanställt av Charles Louis L’Héritier de Brutelle…

Svenska växter i kopparstick

Vid 1800-talets började utgivningen av den första fullständiga svenska floran, där Sveriges alla inhemska växter skulle beskrivas i ord och bild: Svensk botanik, tryckt 1802-1843. Initiativtagare var ryttmästaren och gravören Johan Wilhelm Palmstruch (1770-1811), som tillsammans med andra gravörer och textförfattare började utgivningen under överseende av Kungl. Vetenskapsakademien. Naturligtvis inleds ett sådant verk med linnean,…

Örtabok från 1500-talet

Den tyske botanikern Leonhart Fuchs (1501-1566) var en produktiv man som utgav mer än femtio olika skrifter under sin livstid. Mest av allt är han idag känd för sin örtabok som trycktes första gången 1542, där han i för tiden ovanligt fina träsnitt återger medicinalväxter tillsammans med deras beskrivning. Örtaboken har sedan kommit i flera…

En blomstrande sommarvecka

Denna vecka blir det blommor i bloggen. I Kungl. Vetenskapsakademiens äldre boksamling finns en mängd floror och andra verk om växter av alla de slag. Naturligtvis innehåller många av dessa vackra planschblad som inte bara är vetenskapligt intressanta, utan utgör konstverk i sig själva. Först ut en beskrivning i ord och bild från Japan; den…

Levande växter ger avtryck

I det Bergianska biblioteket, en del av Kungl. Vetenskapsakademiens äldre boksamling på Stockholms universitetsbibliotek, finns detta verk med beskrivningar och avtryck av medicinalväxter.Här har levande växter färgats in och dess avtryck har fått utgöra illustrationerna. Detaljer hos vissa delar, såsom blad och stammar, blir därför mycket detaljrika. Andra växtdelar, som ståndare, kommer inte alltid till…

Den blomstertid nu kommer

Våren har kommit för att stanna och det har på allvar börjat spira i naturen. Ibland har man emellertid försökt hjälpa naturen på traven. Det handkolorerade kopparsticket med lövkojan och nejlikan hör hemma i Praktische Erfahrungen einer künstlichen Befruchtung der Levkojen, wie dadurch gefüllte Blumen zu erhalten … av Johann Heinrich Stein, utgiven i Frankfurt…