Nätverksmöte för de Kungliga Akademiernas bibliotek och arkiv

Det har åter varit dags för nätverksmöte för verksam personal vid de  Kungliga Akademiernas bibliotek och arkiv, där jag deltar som ansvarig för Kungl. Vetenskapsakademiens deponerade boksamling på Stockholms universitetsbibliotek. Denna gång hölls mötet på Kungl. Vetenskapsakademien, där Centrum för Vetenskapshistoria visade fram exempel på spännande arkivmaterial och vi även fick en tur bland den…

vy över edinburgh

RDA and Rare Materials

Redan år 2012 beslöts att Sverige skulle övergå till en ny katalogiseringsstandard, RDA (Resource Description and Access, på svenska: Resursbeskrivning och åtkomst). Ännu är vi inte där, men projekt som förbereder denna övergång pågår för fullt. Mer om denna nya standard kan läsas på Kungliga bibliotekets sida: RDA. Naturligtvis påverkar detta även hur vi katalogiserar…

specialsamlingar på Antwerpens universitetsbibliotek

CERL Seminar 2015 – Library History: Why, What, How?

Specialsamlingar varit i Belgien under veckan som varit. Den 27 oktober 2015 hölls nämligen ett mycket intressant och välbesökt seminarium på Universitetet i Antwerpen i arrangemang av Consortium for European Research libraries (CERL), en sammanslutning som Stockholms universitetsbibliotek gick med i som gruppmedlem under vintern 2014/2015. Dagen gick under titeln Library History: Why, What, How?…

kungl. biblioteket

International Perspectives on Rare Book Librarianship

Den 19 oktober hölls det välbesökta seminariet International Perspectives on Rare Book Librarianship på Kungl. Biblioteket, ett arrangemang av universitetsbiblioteken i Stockholm, Uppsala, Umeå och Göteborg samt Västerås stiftsbibliotek, finansierat av Kungl. Biblioteket. Fokus låg på specialsamlingar, deras möjligheter och utmaningar, samt betydelse för vårt gemensamma europeiska kulturarv. Moderator för dagen var bokhistoriker FD Emma…

Visning av böcker under Movement & Arrest in Early Modern Culture

Mellan den 5:e och 7:e november 2014 pågår Movement & Arrest in Early Modern Culture – an International Wallenberg Symposium på Stockholms universitet. Symposiet är ett samarbete mellan Stockholms och Linköpings universitet, Nätverket för renässansstudier samt Barockakademien. Deltagarna i detta symposium fick idag den 6 november 2014 tillfälle att se böcker ur Specialsamlingarna på Stockholms…

SHARP 2014 i Antwerpen

Just nu pågår SHARP 2014, den årliga konferensen för The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, som detta år är förlagd till Antwerpen i Belgien. Med ett rikt utbud av presentationer av papers är det stundtals svårt att välja vad som kan vara mest spännande att se och höra. Här får jag…

Specialsamlingarna presenterade på nätverksträff

Just nu pågår en nätverksträff för arkivarier på Stockholms universitet. Som del av denna, presenterades Specialsamlingarna vid Stockholms universitetsbibliotek under ett föredrag under gårdagen den 21 maj 2014. Även en del böcker visades upp på plats för intresserade deltagare. En av dessa var Herbarius latinus, tryckt i Vicenza 1491, ett verk som handlar om medicinalväxter…