karta över Norden

Visning för studenter i Förlagskunskap

Idag har de nya studenterna vid Stockholms universitets kurs i Förlagskunskap fått en visning av äldre böcker ur samlingarna, främst verk tryckta före 1550. Efter detta vidtog information om Stockholm University Press (SUP), det förlag som organisatoriskt ligger på universitetsbiblioteket. Om detta förlag kan man läsa på SUP:s egen webbplats: Stockholms University Press, och följa…

Inkunabel på grekiska

Bland våra äldsta tryck från 1400-talet fram till och med 1500, de så kallade inkunablerna, finns Suidas Lexicon graecum, i redaktion av Demetrius Chalcondylas. Boken är tryckt i Milano av Johannes Bissolus och Benedictus Mangius år 1499. Vårt exemplar på Stockholms universitetsbibliotek har kommit som gåva från Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, som skänkte en…

Pergamentomslag med humaniststil

Några återanvända pergamentomslag har redan figurerat i bloggen, men inte något i denna stil. I Gustaf Hj. Eneströms bibliotek, en specialsamling med matematisk litteratur som donerats till Stockholms universitetsbibliotek, finns denna bok bunden i ett par pergamentblad ur ett för mig okänt verk präntat i humaniststil, även kallad humanistskrift.Denna handstil skapades under 1300-talet av italienska…

Återanvända pergamentfragment

Här och var bland de äldre delarna av våra Specialsamlingar finns böcker som blivit inbundna i återanvända handskrifter på pergament. Ofta rör det sig om utrensad katolsk litteratur, som inte längre var önskvärd efter reformationen. Inte så sällan har då pergamentet använts till bokbandet på ett sätt som får speciellt arbetade anfanger att synas litet…

Ansikten i anfanger

Även sedan boktrycket kommit igång på allvar i Europa, fanns fortfarande en levande handskriftsproduktion vid sidan av denna ända in på 1800-talet. Exempel på detta finns exempelvis i Bergianska biblioteket, där en del handskrifter står sida vid sida med de tryckta böckerna. Två handskrifter från 1500-talet visar tydligt att formspråket är det samma som tidigare.…