bokryggar i bergianska biblioteket

Böcker ur specialsamlingarna i STCN

Ett tillfälligt besök av bibliografen Alex Alsemgeest från Nederländerna igår den 11 maj 2015 har redan resulterat i att Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar finns representerade med ett antal poster i Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN). Böckerna bakom posterna ingår i Humanistiska bibliotekets äldre samling, rara böcker ur Slaviska samlingen men främst ur det Bergianska biblioteket.Från STCN:s webbplats:…

Bergianska bibliotekets katalog

Bergianska biblioteket, brödernas Bergius fantastiska boksamling, har figurerat vid flertalet tillfällen i denna blogg. Denna privatsamling från 1700-talets slut finns upptagen i den lappkatalog över Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek som finns inskannad och tillgänglig på nätet via universitetsbibliotekets webbsidor. Men att utifrån denna katalog göra sig en övergripande föreställning om vilka böcker som ingått i det…

Linnaeus Link Partners’ Meeting 2014

Under 16-18 oktober 2014 har Linnaeus Link hållit sitt årliga möte, denna gång hos The Linnean Society of London samt Royal Botanic Gardens, Kew, i samarbete med British Library och Natural History Museum i London. Linneaus Link fungerar som en gemensam katalog för de deltagande biblioteken just för litteratur som är skriven av eller handlar…

Stockholms universitetsbiblioteks Linnéböcker sökbara i Linnaeus Link

Stockholms universitetsbibliotek har en mängd litteratur av och kring Carl von Linné, inte minst då Kungl. Vetenskapsakademiens äldre boksamling finns deponerad här.Ett flertal bibliotek runt om i världen med större samlingar av Linnérelaterad litteratur ingår sedan tidigare med sina bokbestånd i samkatalogen Linnaeus Link, vilken administreras av the Linnean Society of London. Nu finns även…