Nätverksmöte för de Kungliga Akademiernas bibliotek och arkiv

Det har åter varit dags för nätverksmöte för verksam personal vid de  Kungliga Akademiernas bibliotek och arkiv, där jag deltar som ansvarig för Kungl. Vetenskapsakademiens deponerade boksamling på Stockholms universitetsbibliotek. Denna gång hölls mötet på Kungl. Vetenskapsakademien, där Centrum för Vetenskapshistoria visade fram exempel på spännande arkivmaterial och vi även fick en tur bland den…

raritetsmagasin med böcker

En skattkammare jag inte visste fanns

Idag gästbloggar Karin Stenbeck, som studerar till bibliotekarie vid Uppsala universitet och just nu är praktikant hos oss på Stockholms universitetsbibliotek, om sin upplevelse av Specialsamlingarna: På Stockholms Universitetsbibliotek finns ett speciellt rum vilket jag som bibliotekariestudent och praktikant på SUB har fått besöka och spendera lite tid i. Rummet innehåller Kungl. Vetenskapsakademiens äldre samlingar…

specialsamlingar på Antwerpens universitetsbibliotek

CERL Seminar 2015 – Library History: Why, What, How?

Specialsamlingar varit i Belgien under veckan som varit. Den 27 oktober 2015 hölls nämligen ett mycket intressant och välbesökt seminarium på Universitetet i Antwerpen i arrangemang av Consortium for European Research libraries (CERL), en sammanslutning som Stockholms universitetsbibliotek gick med i som gruppmedlem under vintern 2014/2015. Dagen gick under titeln Library History: Why, What, How?…

Besök på Konstakademiens bibliotek

På Konstakademien, egentligen Kungl. Akademien för de fria konsterna, finns ett mycket fint och ljust bibliotek med stora samlingar litteratur med anknytning till konst i alla dess former. Biblioteket är öppet för alla. Här finns naturligtvis även äldre tryck inom en rad olika ämnen med anknytning till konstnärligt skapande, även om dessa tryck ännu inte…

Besök på Hagströmerbiblioteket

Denna vecka var det Specialsamlingars tur att besöka det medicinhistoriska Hagströmerbiblioteket, vars personal under förra veckan gästade Stockholms universitetsbibliotek. Då våra samlingar ämnesmässigt gränsar till varandra – här på Stockholms universitetsbibliotek finns ju Kungl. Vetenskapsakademiens äldre samlingar deponerade – och ibland överlappar varandra, aktualiseras verkligen det som bibliotekarier för äldre tryck ser varje dag: att…

bokbord

Specialsamlingar får besök

Trots att vårterminen nu är slut, tar Specialsamlingarna fortfarande emot. Under gårdagen den 16 juni hade vi på förmiddagen besök av forskare från Stockholms universitet och Södertörns högskola. Under eftermiddagen kom Kulturarvet på Uppsala universitetsbibliotek förbi på sin årliga vårutflykt. Med så många besökare samtidigt fick det bli en visning av material ur Specialsamlingarna i…

Besök på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek

”Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” instiftades 1811 och installerades den 28 januari 1813, och hade redan från början ett bibliotek som en kunskapskärna i akademien. Idag finns sedan 1970-talet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) med sitt fina och trivsamma bibliotek på Drottninggatan i Stockholm. Här finns historisk och modern lantbrukslitteratur, huvudsakligen svensk, i en vacker miljö. Läsning…

Besök på Matematiska biblioteket

Matematiska biblioteket, en av enheterna på Stockholms universitetsbibliotek, är en riktigt vacker pärla belägen i Kräftriket vid Brunnsviken. I stilfulla lokaler finns litteratur till stöd för den forskning som pågår på universitetets Matematiska institution. I närheten finns ett separat kursbibliotek för studenter, vilket gör att denna miljö är lugn och fridfull för läsning och studier.…

Besök på Institut Mittag-Lefflers bibliotek

På Stockholms universitetsbibliotek finns som tidigare nämnts här i bloggen en omfattande samling av äldre matematisk litteratur donerad av matematikern Gustaf Eneström. Därför är det speciellt trevligt att hälsa på hos kollegan på en betydligt större specialsamling med matematiskt innehåll.Ute på Djursholm ligger Institut Mittag-Leffler. Professorn i matematik vid det då nystartade Stockholms högskola Gösta…

Linnaeus Link Partners’ Meeting 2014

Under 16-18 oktober 2014 har Linnaeus Link hållit sitt årliga möte, denna gång hos The Linnean Society of London samt Royal Botanic Gardens, Kew, i samarbete med British Library och Natural History Museum i London. Linneaus Link fungerar som en gemensam katalog för de deltagande biblioteken just för litteratur som är skriven av eller handlar…