Systema naturae på nederländska

Carl von Linnés banbrytande verk Systema naturae kom ut i 13 upplagor och i många översättningar. Den 10:e upplagan ligger till grund för denna nederländska översättning i 37 band under titel Natuurlyke historie, of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen… som utkom mellan 1761 och 1785.Illustrationerna i denna svit är speciellt fint handkolorerade. Dessa…

Besök på Hagströmerbiblioteket

Denna vecka var det Specialsamlingars tur att besöka det medicinhistoriska Hagströmerbiblioteket, vars personal under förra veckan gästade Stockholms universitetsbibliotek. Då våra samlingar ämnesmässigt gränsar till varandra – här på Stockholms universitetsbibliotek finns ju Kungl. Vetenskapsakademiens äldre samlingar deponerade – och ibland överlappar varandra, aktualiseras verkligen det som bibliotekarier för äldre tryck ser varje dag: att…

Flora Svecica på rad

Genomgång av Linnésamlingar

Den Linnélitteratur som finns på Stockholms universitetsbibliotek kan nu alltmer återfinnas i den nationella bibliotekskatalogen Libris – och även i den internationella Linneaus Link Union Catalogue, som visar var man kan hitta litteratur av och om Linné på olika institutioner och bibliotek i Europa och i biblioteket på New York Botanical Garden. Vän av ordning…

Linnaeus Link Partners’ Meeting 2014

Under 16-18 oktober 2014 har Linnaeus Link hållit sitt årliga möte, denna gång hos The Linnean Society of London samt Royal Botanic Gardens, Kew, i samarbete med British Library och Natural History Museum i London. Linneaus Link fungerar som en gemensam katalog för de deltagande biblioteken just för litteratur som är skriven av eller handlar…

Linné mest inflytelserik enligt Wikipedia

För någon vecka sedan kom nyheten att vår svenske Carl von Linné är världens mest inflytelserika person genom tiderna, detta enligt Wikipedia. En undersökning som hämtat underlag från olika länders Wikipedia fann att Carl von Linné varit den som fått mest länkningar i olika sammanhang, detta genom den mängd naturvetenskapliga artiklar som finns inlagda. En…

Stockholms universitetsbiblioteks Linnéböcker sökbara i Linnaeus Link

Stockholms universitetsbibliotek har en mängd litteratur av och kring Carl von Linné, inte minst då Kungl. Vetenskapsakademiens äldre boksamling finns deponerad här.Ett flertal bibliotek runt om i världen med större samlingar av Linnérelaterad litteratur ingår sedan tidigare med sina bokbestånd i samkatalogen Linnaeus Link, vilken administreras av the Linnean Society of London. Nu finns även…

Forskning pågår

När man ser vackra foton ur våra specialsamlingar, är det lätt att glömma att delar av samlingarna faktiskt består av källmaterial till just nu pågående forskning. En svensk översättning av biologen Peter Artedis Ichthyologia, utgiven postumt i Leiden 1738 av Carl von Linné, är under arbete som ett projekt vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i…

”Många Bäckar Små Göra en Stor Å.”

Stockholms universitet är ungt, men universitetsbibliotekets samlingar har sina rötter långt bakåt i tiden. Äldre boksamlingar förvaras i speciellt klimatanpassade magasin, och är därför okända för de flesta studenter och forskare som besöker biblioteken på campus eller virtuellt. Ett av dessa magasin innehåller Kungl. Vetenskapsakademiens äldre boksamling. Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) grundades här i Stockholm år…