”Geometri på et nytt sätt betraktad.”

I en liten anspråkslös volym med inbundna tryck under den handskrivna titeln Skrifter av Mårten Sturtzenbecker hittar man en samling av små skrifter av officeren och konstnären Martin (eller Mårten) Sturzenbecher (1760-1836), vilka tydligt avspeglar hans intresse för att kombinera naturvetenskap och matematik med sin swedenborgianska trosuppfattning. Han försöker exempelvis få in Euklides fem axiom…

I gamla rara vänners lag

Ibland tycker man sig känna igen en bekant på avstånd. Då man kommer närmare ser man att det inte var den person man trodde, utan någon som bara var mycket lik. Så kan det också vara mellan bokhyllorna i gamla boksamlingar. När jag började arbeta på Stockholms universitetsbibliotek, tyckte jag mig känna igen en rar…

Pergamentomslag med humaniststil

Några återanvända pergamentomslag har redan figurerat i bloggen, men inte något i denna stil. I Gustaf Hj. Eneströms bibliotek, en specialsamling med matematisk litteratur som donerats till Stockholms universitetsbibliotek, finns denna bok bunden i ett par pergamentblad ur ett för mig okänt verk präntat i humaniststil, även kallad humanistskrift.Denna handstil skapades under 1300-talet av italienska…

Besök på Matematiska biblioteket

Matematiska biblioteket, en av enheterna på Stockholms universitetsbibliotek, är en riktigt vacker pärla belägen i Kräftriket vid Brunnsviken. I stilfulla lokaler finns litteratur till stöd för den forskning som pågår på universitetets Matematiska institution. I närheten finns ett separat kursbibliotek för studenter, vilket gör att denna miljö är lugn och fridfull för läsning och studier.…

Besök på Institut Mittag-Lefflers bibliotek

På Stockholms universitetsbibliotek finns som tidigare nämnts här i bloggen en omfattande samling av äldre matematisk litteratur donerad av matematikern Gustaf Eneström. Därför är det speciellt trevligt att hälsa på hos kollegan på en betydligt större specialsamling med matematiskt innehåll.Ute på Djursholm ligger Institut Mittag-Leffler. Professorn i matematik vid det då nystartade Stockholms högskola Gösta…

Stiligt vapenexlibris från 1600-talet

Ett stiligt bokband drar blickarna till sig i Kungl. Vetenskapsakademiens äldre boksamling. Det innehåller främst ett verk av matematikern, geografen och astronomen Klaudios Ptolemaios (ca 90-ca 170), med titel: Clavdii Ptolemaei Pelusiensis Alexandrini omnia quae extant opera, praeter Geographiam, quam non dissimili forma nuperrimè aedidimus … Verket är tryckt i Basel år 1551 och inkom…

Slumpen vid spelbordet

I det matematiska verket Essay d’analyse sur les jeux de hazard av Pierre Rémond de Montmort (1678-1719), utgiven i Paris år 1708, ger oss några gravyrer en åtminstone symbolisk inblick i det spännande livet kring spelborden vid sekelskiftet 1700. Hasardspel är benämningen på spel om pengar eller annan insats där slumpen har en avgörande roll…

Internationella Pi-dagen

Idag 14 mars är den internationella Pi-dagen. Den matematiska konstanten Pi har ett oändligt antal decimaler, men avrundas ofta till 3,14. Då datumet den 14 mars just uttrycks som 3.14 i många länder har detta blivit Pi:s egen dag. Beteckningen π, förkortning för det grekiska περιφέρεια (periferi), valdes av matematikern William Jones 1706 för att beteckna denna…