”Wåren framalstrar Blommor”

Ett vackert litet bokband klätt i blått siden, rikligt dekorerad med blommor och andra detaljer i guld, omsluter Den swenska frö-samlaren av Peter Lundberg (1713-1787), tryckt i Stockholm år 1775. Den dåvarande sekreteraren i Kungl. Vetenskapsakademien Pehr Wargentin (1717-1783) – tillika den som hade hand om akademiens boksamling – har tillstyrkt bokens utgivande i ett förord. Även…

Titelblad till Flamelbok

Alkemiska böcker i samlingarna

En av Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar består av äldre litteratur inom alkemi, främst från 1600- och 1700-talet. Därför finns en av de fortfarande mest kända alkemisterna, Nicolas Flamel (1330-1418), representerad här. Flamel var även skrivare vid Paris universitet. På okänt sätt gjorde han sig en förmögenhet under sin livstid, att han gifte sig med en rik…

karta över Norden

Visning för studenter i Förlagskunskap

Idag har de nya studenterna vid Stockholms universitets kurs i Förlagskunskap fått en visning av äldre böcker ur samlingarna, främst verk tryckta före 1550. Efter detta vidtog information om Stockholm University Press (SUP), det förlag som organisatoriskt ligger på universitetsbiblioteket. Om detta förlag kan man läsa på SUP:s egen webbplats: Stockholms University Press, och följa…

Detalj av titelblad

Gustav Vasas bibel 1541

Imorgon håller universitetsbiblioteket stängt med anledning av Kristi himmelsfärds dag. På fredag 15 maj 2015 har vi åter öppet som vanligt. Med anledning av denna kristna högtid passar jag här på att visa Stockholms universitetsbiblioteks ena exemplar av Gustav Vasas bibel, den första hela bibelöversättningen till svenska, som trycktes 1541. Som förlaga låg Luthers tyska…

Münsters Cosmographia

Stockholms universitetsbiblioteks egna bestånd av äldre böcker har till största delen byggts upp av donationer från andra större bibliotek och institutioner. Från Svenska Akademien har dåvarande Stockholms högskola i slutet av 1800-talet tagit emot en stor donation av äldre tryck. En hel del av dessa har tydligt blivit utgallrade från Uppsala universitetsbibliotek. Kanske gäller detta…

Astrologi under medeltiden

Den italienske Guido Bonatti (död mellan 1296 och 1300) var en av medeltidens mest kända astrologer, detta under en tid där gränsen mellan astrologi och astronomi inte var lika skarp som idag. Hans mest kända verk Liber Astronomiae, författat omkring 1277, blev ett klassiskt verk om astrologi som fortsatte läsas under några hundra år. I…

Örtabok från 1500-talet

Den tyske botanikern Leonhart Fuchs (1501-1566) var en produktiv man som utgav mer än femtio olika skrifter under sin livstid. Mest av allt är han idag känd för sin örtabok som trycktes första gången 1542, där han i för tiden ovanligt fina träsnitt återger medicinalväxter tillsammans med deras beskrivning. Örtaboken har sedan kommit i flera…

Flitig som ett bi

Som den trogne läsaren av denna blogg nog har märkt vid det här laget, har det på sista tiden varit några inlägg just om insekter. Det har den naturliga förklaringen att jag oftast skriver några rader om just vad jag har liggande på skrivbordet framför mig. Då kan ni nog lista ut att jag just…

Insektsregn över Slovakien 1672

Som kontrast till alla de vackra och detaljerade planschverken i Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar kan det vara omväxlande att stöta på mer grovhuggna avbildningar, som i Dan. Guilielmi Molleri Meditatio, de Insectis quibusdam Hungaricis prodigiosis, anno proxime praeterito ex aere unà cum nive in agros delapsis, tryckt i Frankfurt 1673.Daniel Wilhelm Möller (1642-1712) har i denna…

Medicinalväxter från Ostindien på 1500-talet

Två böcker bundna i pergament drar uppmärksamheten till sig på hyllorna i det Bergianska biblioteket, en del av Kungl. Vetenskapsakademiens deponerade boksamling här på Stockholms universitetsbibliotek. De tydligt och heltäckande präntade titlarna på ryggarna visar på ett sydeuropeiskt ursprung, och mycket riktigt är de båda böckerna tryckta i Spanien där de även blivit bundna.Båda är…