Alla hjärtans dag 2016

Med anledning av att det är Alla hjärtans dag nu på söndag den 14 februari 2016 har jag hämtat fram en bok med ett rött hjärta på pärmen. Denna innehåller en psalmbok tryckt 1819. Versen i hjärtat lyder: ”Med Gud och dig trolofwar jag mig”.  Psalmboken var den vanligast förekommande boken i hem på landsbygden från…

”Wåren framalstrar Blommor”

Ett vackert litet bokband klätt i blått siden, rikligt dekorerad med blommor och andra detaljer i guld, omsluter Den swenska frö-samlaren av Peter Lundberg (1713-1787), tryckt i Stockholm år 1775. Den dåvarande sekreteraren i Kungl. Vetenskapsakademien Pehr Wargentin (1717-1783) – tillika den som hade hand om akademiens boksamling – har tillstyrkt bokens utgivande i ett förord. Även…

bladmärken

Bladmärken från 1500-talet

Ibland återlämnas till universitetsbiblioteket kursböcker med en hel frans av små färgglada, självhäftande bokmärken i plast av post-it-typ. Någon har suttit och studerat flitigt, och märkt ut intressanta avsnitt eller nya kapitel enligt eget huvud. Kanske de egna böckerna hemma i bokhyllan hos studenten också ser ut så.Detta är naturligtvis ingenting nytt. Behovet av att…

ekorre i mittstycke

Välbesökt dag i Specialsamlingarna

Onsdagen den 21 oktober 2015 hade Specialsamlingarna två välkomna besök av helt olika karaktär. Först ut var ett holländskt sällskap intresserade av naturvetenskaplig äldre litteratur utgiven i Nederländerna och senare på kvällen svenska bokbindare, närmare bestämt styrelsen för Bokbindare-gesällskapet, en sammanslutning bildad redan 1631, vari universitetsbibliotekets egen bokbindare ingår.Trots att sällskapen var här i olika…

bokens snitt med stjärnor

Tycho Brahes exlibris

Just nu ligger det ett urval av böcker försedda med pärmexlibris i Specialsamlingars monter i Stockholms universitetsbibliotek. Naturligtvis finns här många fler i samlingarna.Om man verkligen uppskattar sina böcker och vill binda dem vackert och personligt, varför inte göra som Tycho Brahe (1546-1601) och låta binda dem i bokband med sitt eget porträtt som pärmexlibris?…

Lagbok på isländska

Ett prov på en fantastiskt fint skriven handskrift är denna lilla lagbok på isländska, med sannolikhet en avskrift av ett tryckt verk möjligen från 1500- eller tidigt 1600-tal. Jämförelsen med spetsen av en modern blyertspenna visar att skrivaren måste haft en god syn och varit osedvanligt stadig på handen. En hel del av anfangerna saknas,…

Utställningsmonter

Ny utställning i Specialsamlingsmontern

Ni har väl sett utställningsmontern som sedan nyinvigningen finns inne på Stockholms universitetsbibliotek? Här kommer vi visa fram material ur Specialsamlingarna, böcker som annars inte syns ute bland de moderna böckerna. Sedan strax före påsk finns nu böcker med vapenexlibris att beskåda i montern, främst pärmexlibris från 1600- och 1700-talet, men även den målade vapensköld…

Inkunabel på grekiska

Bland våra äldsta tryck från 1400-talet fram till och med 1500, de så kallade inkunablerna, finns Suidas Lexicon graecum, i redaktion av Demetrius Chalcondylas. Boken är tryckt i Milano av Johannes Bissolus och Benedictus Mangius år 1499. Vårt exemplar på Stockholms universitetsbibliotek har kommit som gåva från Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, som skänkte en…

Charmigt bokband från 1500-talet

Under 1500-talet är det vanligt med blindpressade bokband, där rullar och stämplar gjort någorlunda jämn och rakt dekor. Då har det sin charm att stöta på något litet band som är dekorerat mer snett och vint. Man inser då lätt att det krävs en hantverksskicklighet för att få ett vackert resultat.I detta band sitter ett…