Läkaren Peter Jonas Bergius

Det Bergianska biblioteket är främst känt för sin fina samling av naturvetenskaplig, i synnerhet botanisk och hortikulturell, litteratur, tack vare sin koppling till det som idag har blivit den Bergianska trädgården här i Stockholm. I biblioteket finns dock även en mängd medicinsk litteratur, eftersom Peter Jonas Bergius var praktiserande läkare. Här finns även direkta spår efter hans praktik i form…

detalj från titelblad

Den spindelburna danssjukan

Bland akademiska avhandlingar från 1600- och 1700-talen kan man hitta de mest skiftande ämnen. I en band med sammanbundna småtryck i naturvetenskap och medicin i det Bergianska biblioteket finns två avhandlingar om tarantism, en märklig danssjuka som uppmärksammades i Italien under 1300- och 1400-talen. Idag misstänker man att detta egentligen rörde sig om något slags…

tandwärk

Odontologi i samlingarna

Med anledning av den nyligen utkomna utförliga, illustrerade och vackert formgivna bibliografin över rar odontologisk litteratur Odontologia : rare & important books in the history of dentistry, sammanställd av Ove Hagelin och Deborah Coltham för Svenska tandläkare-sällskapet, tog jag en snabb titt i det Bergianska biblioteket för att se vad Peter Jonas Bergius i sin…

Den välsignade chokladen

Innan choklad blev mer allmänt känd, behövde man sprida kunskap om kakaon och den hälsobringande dryck man kunde tillreda på dess bönor. I Nachricht von der Chocolate av Johann Gottfried Kühne, här i en andra upplaga tryckt i Nürnberg år 1719, kan man läsa om chokladens alla gynnsamma egenskaper och dess få biverkningar. I kapitel…

Besök på Hagströmerbiblioteket

Denna vecka var det Specialsamlingars tur att besöka det medicinhistoriska Hagströmerbiblioteket, vars personal under förra veckan gästade Stockholms universitetsbibliotek. Då våra samlingar ämnesmässigt gränsar till varandra – här på Stockholms universitetsbibliotek finns ju Kungl. Vetenskapsakademiens äldre samlingar deponerade – och ibland överlappar varandra, aktualiseras verkligen det som bibliotekarier för äldre tryck ser varje dag: att…

vesalius titelblad

Andreas Vesalius uppmärksammas

Specialsamlingens monter på entréplanet på biblioteket har idag 22 maj 2015 fått ett nytt innehåll. Läkaren och anatomen Andreas Vesalius (1514-1564) uppmärksammas just nu runt om i Europa genom större och mindre utställningar, och vi här på Stockholms universitetsbibliotek passar då på att lägga fram vårt exemplar av Vesalius Librorvm Andreæ Vesalii Brvxellensis De humani…

Framsteg inom den medicinska vetenskapen

Efter ett oplanerat långt och ofrivilligt uppehåll i denna blogg på grund av förkylningstider, skänker jag återkommen till arbetet en varm tanke åt de läkare och vetenskapsmän som genom tiderna publicerat alster för att befrämja den medicinska vetenskapen. Inte minst den vetenskapliga illustrationens utveckling från Andreas Vesalius (1514-1564) och framåt har underlättat spridandet av kunskaper…

Nydigitaliserat från samlingarna

När det kommer en beställning på digitala kopior ur de äldre boksamlingarna i Specialsamlingarna, där upphovsrätten för länge sedan löpt ut, lägger vi nu ut dessa fritt tillgängligt på nätet i den omfattning detta är möjligt. En bland de senaste är en nedtecknad föreläsning av läkaren i förlossningskonst Johan von Hoorn (1662-1724), daterad Stockholm 23…