Nydigitaliserat från Specialsamlingarna

När material ur Specialsamlingarna blir beställt som digital kopia, försöker vi samtidigt så långt det är möjligt att göra detta material fritt tillgängligt på nätet. Vi lägger då poster och länkar till detta material i Libris, den nationella bibliotekskatalogen, så att så många som möjligt kan återfinna dessa titlar genom att söka i Libris eller…

Tulpanens dag

Idag den 15 januari är det Tulpanens dag i Sverige, en dag instiftad av Blomsterfrämjandet. Den vilda tulpanen härstammar troligtvis från Asien, men har förädlats i Europa under århundraden. Nederländerna är väl det land som är mest kända för sina tulpanodlingar, och på 1630-talet inträffade här något som idag kallas för ”tulpanmanin”. Ekonomiska spekulationer kring…

Titelblad till Flamelbok

Alkemiska böcker i samlingarna

En av Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar består av äldre litteratur inom alkemi, främst från 1600- och 1700-talet. Därför finns en av de fortfarande mest kända alkemisterna, Nicolas Flamel (1330-1418), representerad här. Flamel var även skrivare vid Paris universitet. På okänt sätt gjorde han sig en förmögenhet under sin livstid, att han gifte sig med en rik…

detalj från titelblad

Den spindelburna danssjukan

Bland akademiska avhandlingar från 1600- och 1700-talen kan man hitta de mest skiftande ämnen. I en band med sammanbundna småtryck i naturvetenskap och medicin i det Bergianska biblioteket finns två avhandlingar om tarantism, en märklig danssjuka som uppmärksammades i Italien under 1300- och 1400-talen. Idag misstänker man att detta egentligen rörde sig om något slags…

Kuriosakabinett och naturaliesamlingar

Nu har innehållet i montern på entréplan bytt innehåll. För en tid framöver finns här kataloger och andra böcker som beskriver innehållet i kuriosakabinett och naturaliesamlingar. Dessa kan som synes bestå av små kataloger med enbart text, eller illustrerade praktverk i riktigt stort format. Att äga ett alldeles eget kuriosakabinett, en samling märkvärdigheter att betrakta…

vapensköld

Spår av Martin Aschaneus hand

Dokumentation av vårt kulturarv har pågått åtminstone sedan 1600-talet här i Sverige. Den svenske prästen och antikvarien Martin Aschaneus (ca 1575-1641) har efterlämnat spår av en del fornminnesinventerande verksamhet i form av handskrifter. Dessa återfinns idag spridda på olika bibliotek och arkiv i landet. Här i Bergianska biblioteket finns ett häfte med anteckningar och utkast…

titelblad till Hortus floribus

Sommarens blomster

Under Specialsamlingsbibliotekariens frånvaro har sommaren slagit till med full värme och alla de växter och blommor som hör årstiden till grönskar för fullt. Att följa årstidernas växlingar avspeglas i naturen har nog varit nödvändigt för människor genom alla tider, inte bara för jordbruk, jakt och arbete, utan även av ren lust.I ett vackert planschverk i…

vesalius titelblad

Andreas Vesalius uppmärksammas

Specialsamlingens monter på entréplanet på biblioteket har idag 22 maj 2015 fått ett nytt innehåll. Läkaren och anatomen Andreas Vesalius (1514-1564) uppmärksammas just nu runt om i Europa genom större och mindre utställningar, och vi här på Stockholms universitetsbibliotek passar då på att lägga fram vårt exemplar av Vesalius Librorvm Andreæ Vesalii Brvxellensis De humani…

bokryggar i bergianska biblioteket

Böcker ur specialsamlingarna i STCN

Ett tillfälligt besök av bibliografen Alex Alsemgeest från Nederländerna igår den 11 maj 2015 har redan resulterat i att Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar finns representerade med ett antal poster i Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN). Böckerna bakom posterna ingår i Humanistiska bibliotekets äldre samling, rara böcker ur Slaviska samlingen men främst ur det Bergianska biblioteket.Från STCN:s webbplats:…