Besök på Konstakademiens bibliotek

På Konstakademien, egentligen Kungl. Akademien för de fria konsterna, finns ett mycket fint och ljust bibliotek med stora samlingar litteratur med anknytning till konst i alla dess former. Biblioteket är öppet för alla. Här finns naturligtvis även äldre tryck inom en rad olika ämnen med anknytning till konstnärligt skapande, även om dessa tryck ännu inte…

Bo Svenséns bok

Svenska akademiens gamla bibliotek

Från Svenska Akademien har just utkommit En skingrad skatt. Svenska Akademiens gamla biblioteks öden och äventyr av Bo Svensén. Delar av detta bibliotek – en samling som skingrades till flera parter – donerades till Stockholms högskola redan 1873, medan högskolan var under uppbyggnad. Tillsammans med andra donationer skulle detta utgöra en grund till det som…

Bergianska biblioteket i Bergianska trädgården

Biblioteket i Bergianska trädgården

Där den av brödernas Bergius testamenterade delen av det Bergianska biblioteket tar slut, fortsätter den Bergianska stiftelsens boksamlingar på biblioteket i Bergianska trädgården. I ett fint och inbjudande bibliotek finns här en rik samling böcker inom främst botanik och hortikultur, huvudsakligen från sekelskiftet 1800 och framåt, som en kunskapsbank kopplad till forskning vid Stockholms universitet…

Besök på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek

”Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” instiftades 1811 och installerades den 28 januari 1813, och hade redan från början ett bibliotek som en kunskapskärna i akademien. Idag finns sedan 1970-talet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) med sitt fina och trivsamma bibliotek på Drottninggatan i Stockholm. Här finns historisk och modern lantbrukslitteratur, huvudsakligen svensk, i en vacker miljö. Läsning…

Nyinvigning av Stockholms universitetsbibliotek

Efter över ett år av renovering, ombyggnation och allmän uppfräschning av lokaler och inventarier står nu Stockholms universitetsbibliotek färdigt i nytt skick. Idag onsdagen den 18 februari håller biblioteket stängt för en sista putsning, och under eftermiddagen hålls en invigningsceremoni för inbjudna gäster, inför det att vi imorgon torsdag den 19 februari 2015 åter slår…

Münsters Cosmographia

Stockholms universitetsbiblioteks egna bestånd av äldre böcker har till största delen byggts upp av donationer från andra större bibliotek och institutioner. Från Svenska Akademien har dåvarande Stockholms högskola i slutet av 1800-talet tagit emot en stor donation av äldre tryck. En hel del av dessa har tydligt blivit utgallrade från Uppsala universitetsbibliotek. Kanske gäller detta…

Bergianska bibliotekets katalog

Bergianska biblioteket, brödernas Bergius fantastiska boksamling, har figurerat vid flertalet tillfällen i denna blogg. Denna privatsamling från 1700-talets slut finns upptagen i den lappkatalog över Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek som finns inskannad och tillgänglig på nätet via universitetsbibliotekets webbsidor. Men att utifrån denna katalog göra sig en övergripande föreställning om vilka böcker som ingått i det…

Besök på Institut Mittag-Lefflers bibliotek

På Stockholms universitetsbibliotek finns som tidigare nämnts här i bloggen en omfattande samling av äldre matematisk litteratur donerad av matematikern Gustaf Eneström. Därför är det speciellt trevligt att hälsa på hos kollegan på en betydligt större specialsamling med matematiskt innehåll.Ute på Djursholm ligger Institut Mittag-Leffler. Professorn i matematik vid det då nystartade Stockholms högskola Gösta…

Bergianska biblioteket – en botanisk bokskatt

Bergianska biblioteket är en privat boksamling tillhörig Bergianska stiftelsen, samlad av bröderna Peter Jonas och Bengt Bergius under 1700-talets senare hälft. Brödernas stora intresse för botanik avspeglas i dess innehåll. Samlingen har donerats till Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med andra samlingar som nu finns i Bergianska trädgården, men finns sedan 1980-talet deponerad på Stockholms universitetsbibliotek och…