Det passar sig inte.

Jag förstår inte hur jag hittills klarat mig utan denna lilla bok, Det passar sig inte, sammansatt av tidningsmannen och kåsören Georg Lundström (1838-1910), här under signaturen Jörgen . Första upplagan gavs ut 1886, men jag sitter här med fjärde upplagan från 1918. Det passar sig inte är en handledning i god ton, för att undvika misstag i dräkt, uttryckssätt…

Marcel Duchamp – konst i bokform

På Stockholms universitetsbibliotek finns Jan Hellners samling av modern internationell bokkonst, en samling med artists’ books.  En artist’s book är ett eget konstverk i form av en bok som konstnären själv varit med och formgivit, och som oftast utkom i en mycket begränsad upplaga. Böckerna kan se ut hur som helst, bundna eller obundna, ibland med bilagor i form av föremål…

Omslag till Moster Ingas julklappsverser

Moster Ingas julklappsverser

Nu lackar det mot jul igen, och det är dags att rimma på julklapparna. I år tar vi moster Inga till hjälp, den moster Inga som fått ge namn åt den anonymt utgivna Moster Ingas julklappsverser, tryckt i en andra upplaga hos Björck och Börjesson i Stockholm någon gång under 1910-talets senare hälft. Detta lilla…

Svante Arrhenius exlibris

Avhandling av Marie Curie 1903

I bloggen brukar jag vanligen visa på verk från 1800-talet och tidigare, ofta visuellt anslående. Men det finns gott om modernare verk som haft ett betydligt större genomslag i vetenskap och forskning med ett mer modest utseende. I Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar finns sedan 1969 exempelvis Marie Curies doktorsavhandling i fysik om radioaktivitet med titeln Recherches…

Hagströmerbiblioteket besöker Specialsamlingarna

Återigen har Specialsamlingar fått besök av kollegor från annat forskningsbibliotek med samlingar av kulturhistoriskt material. Det medicinhistoriska Hagströmerbiblioteket, vilket är en del av Enheten för medicinens historia och kulturarvs vid Karolinska institutet, har skapats i samverkan med Svenska Läkarsällskapet. En inblick i samlingarna kan man få via bibliotekets webbplats: Hagströmerbiblioteket Här på Stockholms universitetsbibliotek fick…

Bo Svenséns bok

Svenska akademiens gamla bibliotek

Från Svenska Akademien har just utkommit En skingrad skatt. Svenska Akademiens gamla biblioteks öden och äventyr av Bo Svensén. Delar av detta bibliotek – en samling som skingrades till flera parter – donerades till Stockholms högskola redan 1873, medan högskolan var under uppbyggnad. Tillsammans med andra donationer skulle detta utgöra en grund till det som…

Flora Svecica på rad

Genomgång av Linnésamlingar

Den Linnélitteratur som finns på Stockholms universitetsbibliotek kan nu alltmer återfinnas i den nationella bibliotekskatalogen Libris – och även i den internationella Linneaus Link Union Catalogue, som visar var man kan hitta litteratur av och om Linné på olika institutioner och bibliotek i Europa och i biblioteket på New York Botanical Garden. Vän av ordning…

Bergianska biblioteket i Bergianska trädgården

Biblioteket i Bergianska trädgården

Där den av brödernas Bergius testamenterade delen av det Bergianska biblioteket tar slut, fortsätter den Bergianska stiftelsens boksamlingar på biblioteket i Bergianska trädgården. I ett fint och inbjudande bibliotek finns här en rik samling böcker inom främst botanik och hortikultur, huvudsakligen från sekelskiftet 1800 och framåt, som en kunskapsbank kopplad till forskning vid Stockholms universitet…

”Pärlan bland de svenska pekoralen”

Bland Specialsamlingarnas vitterhet finns skön prosa och poesi. Här gömmer sig även de något mindre lyckade alstren. Konditorn Erik Ofvandahl (1848-1949) är välkänd i Uppsala, där man gärna fikar under hans porträtt på det konditori som fortfarande bär hans namn. I samlingarna finns vad som på det handskrivna titelbladet sägs vara en komplett inbunden samling…