Svante Arrhenius exlibris

Avhandling av Marie Curie 1903

I bloggen brukar jag vanligen visa på verk från 1800-talet och tidigare, ofta visuellt anslående. Men det finns gott om modernare verk som haft ett betydligt större genomslag i vetenskap och forskning med ett mer modest utseende. I Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar finns sedan 1969 exempelvis Marie Curies doktorsavhandling i fysik om radioaktivitet med titeln Recherches…

Bo Svenséns bok

Svenska akademiens gamla bibliotek

Från Svenska Akademien har just utkommit En skingrad skatt. Svenska Akademiens gamla biblioteks öden och äventyr av Bo Svensén. Delar av detta bibliotek – en samling som skingrades till flera parter – donerades till Stockholms högskola redan 1873, medan högskolan var under uppbyggnad. Tillsammans med andra donationer skulle detta utgöra en grund till det som…

Del av handmålat titelblad

Vackert titelblad bland juridiska verk

Bland den äldre juridiska litteraturen på Stockholms universitetsbibliotek finns en hel del handskrifter som ursprungligen stått på Stockholms Högskolas Juridiska bibliotek. Vid sidan av föreläsningsanteckningar består dessa till största delen av avskrifter av tidigare tryckta verk, från en tid före både kopiator och skanner.De flesta av dessa handskrifter består av enbart text, men plötsligt kan…

bokens snitt med stjärnor

Tycho Brahes exlibris

Just nu ligger det ett urval av böcker försedda med pärmexlibris i Specialsamlingars monter i Stockholms universitetsbibliotek. Naturligtvis finns här många fler i samlingarna.Om man verkligen uppskattar sina böcker och vill binda dem vackert och personligt, varför inte göra som Tycho Brahe (1546-1601) och låta binda dem i bokband med sitt eget porträtt som pärmexlibris?…

Utställningsmonter

Ny utställning i Specialsamlingsmontern

Ni har väl sett utställningsmontern som sedan nyinvigningen finns inne på Stockholms universitetsbibliotek? Här kommer vi visa fram material ur Specialsamlingarna, böcker som annars inte syns ute bland de moderna böckerna. Sedan strax före påsk finns nu böcker med vapenexlibris att beskåda i montern, främst pärmexlibris från 1600- och 1700-talet, men även den målade vapensköld…

Flora Svecica på rad

Genomgång av Linnésamlingar

Den Linnélitteratur som finns på Stockholms universitetsbibliotek kan nu alltmer återfinnas i den nationella bibliotekskatalogen Libris – och även i den internationella Linneaus Link Union Catalogue, som visar var man kan hitta litteratur av och om Linné på olika institutioner och bibliotek i Europa och i biblioteket på New York Botanical Garden. Vän av ordning…

Charmigt bokband från 1500-talet

Under 1500-talet är det vanligt med blindpressade bokband, där rullar och stämplar gjort någorlunda jämn och rakt dekor. Då har det sin charm att stöta på något litet band som är dekorerat mer snett och vint. Man inser då lätt att det krävs en hantverksskicklighet för att få ett vackert resultat.I detta band sitter ett…

Identifierad vapensköld

Mitt tidigare inlägg om den vackert målade vapenskölden i Ortus sanitatis, tryckt 1517, har engagerat flera. En kunnig bibliotekarie på Uppsala universitetsbiblioteks Kulturarvsavdelning har nu identifierat detta, och jag har kunnat bekräfta uppgifterna i litteraturen. Det vackra vapnet med harar och svinhuvuden hör till den böhmiska ätten Zajíc von Hasenburg, även kallad Hase von Hasenburg…

Vackert målad vapensköld

Många böcker i äldre samlingar visar mer eller mindre tydliga spår av sina tidigare, förmodligen stolta ägare. Ett av de mer anslående av dessa spår finner vi i ett exemplar av Johann von Cubes verk Ortus sanitatis ..,, tryckt 1517. I denna foliant, på titelbladets baksida, hittar vi nämligen ett stort, målat vapenexlibris av för…