Nydigitaliserat från Specialsamlingarna

När material ur Specialsamlingarna blir beställt som digital kopia, försöker vi samtidigt så långt det är möjligt att göra detta material fritt tillgängligt på nätet. Vi lägger då poster och länkar till detta material i Libris, den nationella bibliotekskatalogen, så att så många som möjligt kan återfinna dessa titlar genom att söka i Libris eller…

Läkaren Peter Jonas Bergius

Det Bergianska biblioteket är främst känt för sin fina samling av naturvetenskaplig, i synnerhet botanisk och hortikulturell, litteratur, tack vare sin koppling till det som idag har blivit den Bergianska trädgården här i Stockholm. I biblioteket finns dock även en mängd medicinsk litteratur, eftersom Peter Jonas Bergius var praktiserande läkare. Här finns även direkta spår efter hans praktik i form…

”Wåren framalstrar Blommor”

Ett vackert litet bokband klätt i blått siden, rikligt dekorerad med blommor och andra detaljer i guld, omsluter Den swenska frö-samlaren av Peter Lundberg (1713-1787), tryckt i Stockholm år 1775. Den dåvarande sekreteraren i Kungl. Vetenskapsakademien Pehr Wargentin (1717-1783) – tillika den som hade hand om akademiens boksamling – har tillstyrkt bokens utgivande i ett förord. Även…

Figurdikt från 1745

Personverser har förekommit tidigare i denna blogg, men ingen så typografiskt utformad som detta tillfällestryck med anledning av bröllopet 1745 mellan den svenske teologen och matematikern Levin Möller och Anna Sophia Rusmeyer. Levin Möller (1709-1768) var vid denna tid professor i logik och metafysik vid universitetet i Greifswald, och det är även där som denna…

elefantekipage

Resa i tid och rum

Nog har människor varit nyfikna på andra länder, deras liv och kultur, genom alla tider. Inte minst märks det på de mängder av geografiska verk som kommit ut sedan boktryckarkonsten kom igång på allvar i Europa, för att inte tala om alla reseskildringar. Med en välmatad bok i händerna, behöver man inte resa sig ur…

ekorre i mittstycke

Välbesökt dag i Specialsamlingarna

Onsdagen den 21 oktober 2015 hade Specialsamlingarna två välkomna besök av helt olika karaktär. Först ut var ett holländskt sällskap intresserade av naturvetenskaplig äldre litteratur utgiven i Nederländerna och senare på kvällen svenska bokbindare, närmare bestämt styrelsen för Bokbindare-gesällskapet, en sammanslutning bildad redan 1631, vari universitetsbibliotekets egen bokbindare ingår.Trots att sällskapen var här i olika…

detalj från titelblad

Den spindelburna danssjukan

Bland akademiska avhandlingar från 1600- och 1700-talen kan man hitta de mest skiftande ämnen. I en band med sammanbundna småtryck i naturvetenskap och medicin i det Bergianska biblioteket finns två avhandlingar om tarantism, en märklig danssjuka som uppmärksammades i Italien under 1300- och 1400-talen. Idag misstänker man att detta egentligen rörde sig om något slags…

tandwärk

Odontologi i samlingarna

Med anledning av den nyligen utkomna utförliga, illustrerade och vackert formgivna bibliografin över rar odontologisk litteratur Odontologia : rare & important books in the history of dentistry, sammanställd av Ove Hagelin och Deborah Coltham för Svenska tandläkare-sällskapet, tog jag en snabb titt i det Bergianska biblioteket för att se vad Peter Jonas Bergius i sin…

vapensköld

Spår av Martin Aschaneus hand

Dokumentation av vårt kulturarv har pågått åtminstone sedan 1600-talet här i Sverige. Den svenske prästen och antikvarien Martin Aschaneus (ca 1575-1641) har efterlämnat spår av en del fornminnesinventerande verksamhet i form av handskrifter. Dessa återfinns idag spridda på olika bibliotek och arkiv i landet. Här i Bergianska biblioteket finns ett häfte med anteckningar och utkast…