”Rektor Djurbergs saliga Geografi”

På Geobiblioteket finns som tidigare nämnts en samling med läroböcker inom ämnet geografi från sent 1700-tal och framåt. Bland de äldsta läroböckerna i denna samling finns första delen av Daniel Djurbergs Utförlig geografi, tryckt i Stockholm av J.C. Holmberg år 1785. Men fanns det läsare utanför skolorna som fann nöje i att läsa detta verk?Prästen…

Svenska läroböcker i geografi genom tiderna

Just nu pågår en genomgång av svenska läroböcker inom ämnet geografi som står uppställda som en sammanhållen specialsamling på Geobiblioteket, en av våra enheter på Stockholms universitetsbibliotek.Denna boksamling har ursprungligen till stor del tillkommit genom donationer från privatpersoner och har kommit hit till Stockholm år 2008 från Geografilärarnas riksförenings arkiv i Lund. De äldre läroböckerna…