Nydigitaliserat från Specialsamlingarna

När material ur Specialsamlingarna blir beställt som digital kopia, försöker vi samtidigt så långt det är möjligt att göra detta material fritt tillgängligt på nätet. Vi lägger då poster och länkar till detta material i Libris, den nationella bibliotekskatalogen, så att så många som möjligt kan återfinna dessa titlar genom att söka i Libris eller…

Nydigitaliserat från samlingarna

När det kommer en beställning på digitala kopior ur de äldre boksamlingarna i Specialsamlingarna, där upphovsrätten för länge sedan löpt ut, lägger vi nu ut dessa fritt tillgängligt på nätet i den omfattning detta är möjligt. En bland de senaste är en nedtecknad föreläsning av läkaren i förlossningskonst Johan von Hoorn (1662-1724), daterad Stockholm 23…

Bergianska bibliotekets katalog

Bergianska biblioteket, brödernas Bergius fantastiska boksamling, har figurerat vid flertalet tillfällen i denna blogg. Denna privatsamling från 1700-talets slut finns upptagen i den lappkatalog över Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek som finns inskannad och tillgänglig på nätet via universitetsbibliotekets webbsidor. Men att utifrån denna katalog göra sig en övergripande föreställning om vilka böcker som ingått i det…

Digitaliserat planschverk ur Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar

I dagarna har Stockholms universitetsbibliotek lagt ut ett första digitalt faksimil av ett verk ur Kungl. Vetenskapsakademiens äldre boksamlingar. Planschverket Car. Lud. L’Héritier, dom de Brutelle, in aula juvam. Paris. Reg. Concil. Geraniologia, seu, Erodii, Pelargonii, Geranii, Monsoniæ et Grieli historia iconibus illustrata tryckt i Paris 1787-1788 är sammanställt av Charles Louis L’Héritier de Brutelle…