Levande växter ger avtryck

I det Bergianska biblioteket, en del av Kungl. Vetenskapsakademiens äldre boksamling på Stockholms universitetsbibliotek, finns detta verk med beskrivningar och avtryck av medicinalväxter.Här har levande växter färgats in och dess avtryck har fått utgöra illustrationerna. Detaljer hos vissa delar, såsom blad och stammar, blir därför mycket detaljrika. Andra växtdelar, som ståndare, kommer inte alltid till…