Bo Svenséns bok

Svenska akademiens gamla bibliotek

Från Svenska Akademien har just utkommit En skingrad skatt. Svenska Akademiens gamla biblioteks öden och äventyr av Bo Svensén. Delar av detta bibliotek – en samling som skingrades till flera parter – donerades till Stockholms högskola redan 1873, medan högskolan var under uppbyggnad. Tillsammans med andra donationer skulle detta utgöra en grund till det som…

Elegant-tidning

En elegant tidning

Kultur- och litteraturtidskrifter är inget nytt fenomen. Fosforisterna kallas en grupp nyromantiska diktare i Sverige, hit räknas poeter som P.D.A. Atterbom och Per Elgström. 1810 utkom Elegant-tidning i Uppsala, en tidskrift med avsikt att föra ut fosforisternas idéer till en vidare krets.Tidskriften innehöll en hel del poesi, men även litteraturrecensioner och nyheter kring musik och…

huvud på jaktfalk

Schlegels verk om falkeneringskonsten

Denna vecka har passerat snabbt förbi utan många spår i denna blogg, då veckan har fyllts med visningar och forskarbesök. Redan förra vecka plockade jag fram ett planschverk i det riktigt stora formatet till en visning: Traité de fauconnerie av Hermann Schlegel (1804-1884), ett riktigt praktverk om falkenering tryckt 1884, för att visa de fantastiska…

Flora Svecica på rad

Genomgång av Linnésamlingar

Den Linnélitteratur som finns på Stockholms universitetsbibliotek kan nu alltmer återfinnas i den nationella bibliotekskatalogen Libris – och även i den internationella Linneaus Link Union Catalogue, som visar var man kan hitta litteratur av och om Linné på olika institutioner och bibliotek i Europa och i biblioteket på New York Botanical Garden. Vän av ordning…

”The butterfly vivarium; or, insect home”

Så här när våren börjar nalkas längtar man efter vårens första fjärilar. Genom att sköta om ett eget vivarium hemma, kan man njuta dessa och andra insekter året runt. I boken The butterfly vivarium; or, insect home av H. Noel Humpfreys, utgiven i London 1858, kan man läsa allt om skötseln av de små liven.…

Dagens tidningsnyheter – för 200 år sedan

Vad läste man för nyheter här i Stockholm denna dag den 20 mars 1815 för 200 år sedan? Större delen av Stockholmspostens fyra sidor täcks av nyheter från februari om de pågående Napoleonkrigen nere på kontinenten. Men den brittiska flottan befann sig även utanför Amerikas kust, och amiral Georg Cockburn rapporteras ha angripit och intagit…

”Rektor Djurbergs saliga Geografi”

På Geobiblioteket finns som tidigare nämnts en samling med läroböcker inom ämnet geografi från sent 1700-tal och framåt. Bland de äldsta läroböckerna i denna samling finns första delen av Daniel Djurbergs Utförlig geografi, tryckt i Stockholm av J.C. Holmberg år 1785. Men fanns det läsare utanför skolorna som fann nöje i att läsa detta verk?Prästen…

Bergianska biblioteket i Bergianska trädgården

Biblioteket i Bergianska trädgården

Där den av brödernas Bergius testamenterade delen av det Bergianska biblioteket tar slut, fortsätter den Bergianska stiftelsens boksamlingar på biblioteket i Bergianska trädgården. I ett fint och inbjudande bibliotek finns här en rik samling böcker inom främst botanik och hortikultur, huvudsakligen från sekelskiftet 1800 och framåt, som en kunskapsbank kopplad till forskning vid Stockholms universitet…

Blommor och blad från hela Året

I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om pressade växter mellan bokblad, där växterna haft en direkt koppling till själva bokens innehåll. Växter hittar dock in mellan bladen i böcker av många skäl. Kopplingen mellan text och löst innehåll är en aning mindre klart i detta fall. I ett exemplar av Thekla Knös (1815-1880) barnbok…

Charles Darwin On the Origin of Species

Idag den 12 februari år 1809 föddes den brittiske biologen, zoologen och geologen Charles Darwin (1809-1882), som genom sitt verk On the Origin of Species by Means of Natural Selection, först utgiven 1859, lade det som skulle komma att bli grunden för den idag förhärskande vetenskapliga förklaringen till naturens mångfald genom evolution och naturligt urval.…