titelblad till den omskrivna bok

En resa till Japan på 1600-talet

Det är intressant att se hur mycket reseskildringar från tidigmodern tid säger inte bara om landen som besöks, utan om författarnas samtid och den kulturmiljö som böckerna efter hemkomsten framställdes och trycktes i. Den nederländske läraren och författaren Arnoldus Montanus (ca 1625–1683) har skrivit en utförlig reseskildring över en nederländsk handelsresa till Japan med titeln…

”The butterfly vivarium; or, insect home”

Så här när våren börjar nalkas längtar man efter vårens första fjärilar. Genom att sköta om ett eget vivarium hemma, kan man njuta dessa och andra insekter året runt. I boken The butterfly vivarium; or, insect home av H. Noel Humpfreys, utgiven i London 1858, kan man läsa allt om skötseln av de små liven.…

Dagens tidningsnyheter – för 200 år sedan

Vad läste man för nyheter här i Stockholm denna dag den 20 mars 1815 för 200 år sedan? Större delen av Stockholmspostens fyra sidor täcks av nyheter från februari om de pågående Napoleonkrigen nere på kontinenten. Men den brittiska flottan befann sig även utanför Amerikas kust, och amiral Georg Cockburn rapporteras ha angripit och intagit…

”Rektor Djurbergs saliga Geografi”

På Geobiblioteket finns som tidigare nämnts en samling med läroböcker inom ämnet geografi från sent 1700-tal och framåt. Bland de äldsta läroböckerna i denna samling finns första delen av Daniel Djurbergs Utförlig geografi, tryckt i Stockholm av J.C. Holmberg år 1785. Men fanns det läsare utanför skolorna som fann nöje i att läsa detta verk?Prästen…

Bergianska biblioteket i Bergianska trädgården

Biblioteket i Bergianska trädgården

Där den av brödernas Bergius testamenterade delen av det Bergianska biblioteket tar slut, fortsätter den Bergianska stiftelsens boksamlingar på biblioteket i Bergianska trädgården. I ett fint och inbjudande bibliotek finns här en rik samling böcker inom främst botanik och hortikultur, huvudsakligen från sekelskiftet 1800 och framåt, som en kunskapsbank kopplad till forskning vid Stockholms universitet…

Blommor och blad från hela Året

I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om pressade växter mellan bokblad, där växterna haft en direkt koppling till själva bokens innehåll. Växter hittar dock in mellan bladen i böcker av många skäl. Kopplingen mellan text och löst innehåll är en aning mindre klart i detta fall. I ett exemplar av Thekla Knös (1815-1880) barnbok…

Gerhard Mercator 503 år

Idag den 5 mars 2015 firar vi minnet av den nederländske kartografen Gerhard Mercators 503:e födelsedag. Till och med Google uppmärksammar dagen med en Google-doodle till Mercators ära. Gerhard Mercator (1512-1594) var på många sätt banbrytande inom kartografin, exempelvis med det sätt han projicerade hela världen på en enda karta som sedan stått som mönster…

Om äldre samlingar på Bibliotekshögskolan i Borås

Nu har en ny kull antagna bibliotekariestudenter vid Bibliotekshögskolan i Borås fått höra mig berätta om arbetet med främst äldre boksamlingar på bibliotek. Arbetet just kring äldre, fysiska bibliotek rör sig till stor del om bevarande och att hjälpa forskare och studenter att hitta till och i dessa samlingar, ett arbete som måste utföras och…

Besök på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek

”Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” instiftades 1811 och installerades den 28 januari 1813, och hade redan från början ett bibliotek som en kunskapskärna i akademien. Idag finns sedan 1970-talet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) med sitt fina och trivsamma bibliotek på Drottninggatan i Stockholm. Här finns historisk och modern lantbrukslitteratur, huvudsakligen svensk, i en vacker miljö. Läsning…