Figurdikt från 1745

Personverser har förekommit tidigare i denna blogg, men ingen så typografiskt utformad som detta tillfällestryck med anledning av bröllopet 1745 mellan den svenske teologen och matematikern Levin Möller och Anna Sophia Rusmeyer. Levin Möller (1709-1768) var vid denna tid professor i logik och metafysik vid universitetet i Greifswald, och det är även där som denna…

Monterutställning med Aldustryck

Med den nya terminen presenteras en ny monterutställning, denna gång med fokus på boktryckaren Aldus Manutius. Under 2015 har Aldus tryck uppmärksammats i  flera stora utställningar med anledning av 500-årsminnet av hans bortgång. Här ligger vi lite efter, men bättre sent än aldrig.Den italienske boktryckaren Aldus (Pius) Manutius var verksam i Venedig och blev kring sekelskiftet…

Sjöodjur på kartblad

Den nederländske kartografen Gerhard Mercator (1512-1592) var den som myntade begreppet atlas för en samling kartor. Hans namn är välkänt än idag av flera anledningar: hans så kallade Mercator-projektion blev betydelsefull vid framställningen av sjökort, och han arbetade även fram ett sätt att framställa jord- och himmelsglober i relativ massproduktion. I vattnen i Tabvlae geographicae Cl. Ptolemęi ad mentem autoris…

Tulpanens dag

Idag den 15 januari är det Tulpanens dag i Sverige, en dag instiftad av Blomsterfrämjandet. Den vilda tulpanen härstammar troligtvis från Asien, men har förädlats i Europa under århundraden. Nederländerna är väl det land som är mest kända för sina tulpanodlingar, och på 1630-talet inträffade här något som idag kallas för ”tulpanmanin”. Ekonomiska spekulationer kring…

Titelblad till Flamelbok

Alkemiska böcker i samlingarna

En av Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar består av äldre litteratur inom alkemi, främst från 1600- och 1700-talet. Därför finns en av de fortfarande mest kända alkemisterna, Nicolas Flamel (1330-1418), representerad här. Flamel var även skrivare vid Paris universitet. På okänt sätt gjorde han sig en förmögenhet under sin livstid, att han gifte sig med en rik…

domherre

Vinterns fåglar

Under vintern ser vi fåglar vi våra fågelbord som annars gömmer sig under de varmare månaderna. Inte sällan lyser dessa med sina färgglada fjäderdräkter mot den vita snön. Här är nötskrikan och domherren avbildade på ett par planschblad ur Anders Sparrmans Svensk ornithologie, ett verk som utkom i häften mellan 1805 och 1816 omfattande text…

Svante Arrhenius exlibris

Avhandling av Marie Curie 1903

I bloggen brukar jag vanligen visa på verk från 1800-talet och tidigare, ofta visuellt anslående. Men det finns gott om modernare verk som haft ett betydligt större genomslag i vetenskap och forskning med ett mer modest utseende. I Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar finns sedan 1969 exempelvis Marie Curies doktorsavhandling i fysik om radioaktivitet med titeln Recherches…