detalj från titelblad

Den spindelburna danssjukan

Bland akademiska avhandlingar från 1600- och 1700-talen kan man hitta de mest skiftande ämnen. I en band med sammanbundna småtryck i naturvetenskap och medicin i det Bergianska biblioteket finns två avhandlingar om tarantism, en märklig danssjuka som uppmärksammades i Italien under 1300- och 1400-talen. Idag misstänker man att detta egentligen rörde sig om något slags…

tandwärk

Odontologi i samlingarna

Med anledning av den nyligen utkomna utförliga, illustrerade och vackert formgivna bibliografin över rar odontologisk litteratur Odontologia : rare & important books in the history of dentistry, sammanställd av Ove Hagelin och Deborah Coltham för Svenska tandläkare-sällskapet, tog jag en snabb titt i det Bergianska biblioteket för att se vad Peter Jonas Bergius i sin…

vapensköld

Spår av Martin Aschaneus hand

Dokumentation av vårt kulturarv har pågått åtminstone sedan 1600-talet här i Sverige. Den svenske prästen och antikvarien Martin Aschaneus (ca 1575-1641) har efterlämnat spår av en del fornminnesinventerande verksamhet i form av handskrifter. Dessa återfinns idag spridda på olika bibliotek och arkiv i landet. Här i Bergianska biblioteket finns ett häfte med anteckningar och utkast…

understrykningar i texten

Specialsamlingarna tar nya tag

Efter en skön sommarledighet tar Specialsamlingarna nya tag denna hösttermin, och hälsar både nya och gamla studenter, forskare och andra besökare välkomna. Stockholms universitetsbibliotek har omfattande äldre och rara samlingar, både egna och deponerade av exempelvis Kungl. Vetenskapsakademien, och dessa samlingar står till förfogande för forskning.Att personer har studerat böckerna i samlingarna genom åren står…

Tvättmaskin anno 1767

I det anonyma häftet Beskrifning om en twätt-machine …, tryckt hos Peter Hesselberg i Stockholm år 1767, får man en fullständig instruktion och en ritning av denna arbetsbesparande nymodighet. Texten är ursprungligen författad av tysken Jacob Christian Schäffer (1718-1790). Schäffer hade många strängar på sin lyra: Han var professor, botaniker, mykolog, entomolog, ornitolog och mer…

bokbord

Specialsamlingar får besök

Trots att vårterminen nu är slut, tar Specialsamlingarna fortfarande emot. Under gårdagen den 16 juni hade vi på förmiddagen besök av forskare från Stockholms universitet och Södertörns högskola. Under eftermiddagen kom Kulturarvet på Uppsala universitetsbibliotek förbi på sin årliga vårutflykt. Med så många besökare samtidigt fick det bli en visning av material ur Specialsamlingarna i…

vesalius titelblad

Andreas Vesalius uppmärksammas

Specialsamlingens monter på entréplanet på biblioteket har idag 22 maj 2015 fått ett nytt innehåll. Läkaren och anatomen Andreas Vesalius (1514-1564) uppmärksammas just nu runt om i Europa genom större och mindre utställningar, och vi här på Stockholms universitetsbibliotek passar då på att lägga fram vårt exemplar av Vesalius Librorvm Andreæ Vesalii Brvxellensis De humani…